กายภาพบำบัดน่ากลัวจริงไหม

กายภาพบำบัด คือ การรักษาแบบไม่ใช้ยาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การนวด การยืดกล้ามเนื้อ การขยับร่างกาย การบำบัดด้วยเครื่องมือ เป็นต้น กายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายได้หลายประเภท เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ เช่น รู้สึกเจ็บแปลบตอนกำลังดูคลิปโป๊แล้วช่วยตัวเอง หรืออาการเจ็บเหมือนโดนไฟช็อตเบาๆ เป็นผลมาจากการกดทับที่เส้นประสาท อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ หากร้างกายได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจนเกิดการเคลื่อนที่ของข้อต่อหรือกระดูกบางจุด อาจต้องใช้วิธีรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การนวดจะช่วบกระตุ้นให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ตามปกติ และยังทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง พร้อมสำหรับการดูคลิปโป๊อย่างที่ต้องการ อาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ อาการหลังคลอด เนื่องจากการคลอดจะต้องทำการบล็อคหลัง…