กล้ามเนื้ออ่อนแรง คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย เกิดขึ้นไดเแม้แต่ตอนที่คุณกำลังดูหนังโป๊ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว ใบหน้า รวมไปถึงกล้ามเนื้อหายใจ

สาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบที่หลากหลาย ดังนี้

  • โรคทางระบบประสาท เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง  อาการเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้สัญญาณจากสมองที่ส่งไปยังอวัยวะต่างๆไม่สมบูรณ์
  • โรคทางระบบกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้อเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ ซึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่างกาย ต่อให้ดูแลตัวเองดีเหมือนดาราหนังโป๊ ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้
  • โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ  โรคเบาหวาน โรคเหล่านี้จะกดทับประสาทสัมผัสทำให้การเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น เกร็งแขนไม่ได้ หรือรู้สึกชาที่ปลายประสาท
  • โรคทางเมตาบอลิซึม เช่น โรคไตวาย โรคตับวาย
  • ภาวะขาดสารอาหาร เช่น ขาดวิตามินบี 12 ขาดธาตุเหล็ก ทำให้กล้ามเนื้อเล็กลงและอ่อนแรง
  • ผลข้างเคียงของยา เช่น ยาเคมีบำบัด ยารักษามะเร็งบางชนิด อาจทะทำให้คุณเกิดความทรมานจนไม่สามารถดูหนังโป๊ได้ด้วยซ้ำ

อาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยมักมีอาการการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางกลุ่มหรือทุกส่วนของร่างกาย อาการอาจเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาการที่อาจพบได้ ได้แก่ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา ส่งผลให้เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก เดินลำบาก ขึ้นบันไดลำบาก หยิบจับสิ่งของลำบาก การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า ส่งผลให้ยิ้มยาก หลับตายาก พูดไม่ชัด การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ส่งผลให้หายใจลำบาก ไม่ต้องพูดถึงการดูหนังโป๊ เพราะแค่อยู่เฉยๆยังเหนื่อย การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลำไส้ ส่งผลให้ท้องผูก  การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหูรูด ส่งผลให้ปัสสาวะเล็ด

การวินิจฉัยกล้ามเนื้ออ่อนแรง แพทย์จะทำการวินิจฉัยกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อ รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ สอบถามประวัติทางการแพทย์ เช่น การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การตรวจภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถทำได้โดย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การสัมผัสสารเคมีอันตราย

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

By Nicole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *